Quiz: Roofvogels Vraag 1/15
Wat voor roofvogel staat op deze foto?
Wat voor roofvogel staat op deze foto?
A Steenarend
B Zwarte wouw
C Wespendief
D Buizerd